Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Gamze TANOĞLU
Başkan

Prof. Dr. Berna ÖZBEK
Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Canan VARLIKLI
Fen Fakültesi

Prof. Dr. Gökhan KİPER
Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehtap EANES
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sacide ALTINKAYA
Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Dikmen YAKALI
Genel Kültür Dersleri Bölümü

Doç. Dr. Tonguç AKIŞ
Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Berk EKİCİ
Mimarlık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Günnur GÜLER
Fen Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Atakan EKİZ
Fen Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mertol GÖKELMA
Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem BEZİRCİLİOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Özgür ÖRÜN
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL
Genel Kültür Dersleri Bölümü

İlgim EFETÜRK
Öğrenci Konseyi Başkanı