Amacı

İYTE’de yürütülen lisans ve lisansüstü programlarının:

  • Tasarımına,
  • Değerlendirilmesine ve güncellenmesine,
  • Öğretim yöntem ve tekniklerine,
  • Ölçme ve değerlendirmesine,
  • Öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetlerine
  • Öğretim kadrosunun eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirilmesine ve eğitim performanslarının

değerlendirilmesine ilişkin süreçlerin planlanması, uygulanması, ölçülmesi ve iyileştirilmesi konularında önerilerde bulunmak ve ilgili birimlerin/programların bu konulardaki kurumsal gelişimini izleyip değerlendirmek için 04.05.2023 tarih ve 18/11 sayılı Senato Kararı ile İYTE “Eğitim Direktörlüğü” (İYTE-ED) kurulmuştur.